Taksttjenester og byggtjenester i Rogaland med Stavanger, Sandnes, Bryne og Jæren

Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport våtrom

Boligsalgsrapport

Arealmåling

Verditakst

Skaderapport

Overtakelsesbefaring

Ettårsbefaring

Tegninger

Byggesøknad

Dispensasjonssøknad

Bruksendring

Søknad om tomtedeling

Plan for rehabilitering

Vedlikeholdsplaner

Konsulenttjenester

Taksttjenester og byggtjenester i Rogaland med Stavanger, Sandnes, Bryne og Jæren

Botakst har kompetanse i flere fagfelt innen takst og byggebransjen.

Vi tilbyr både taksttjenester og byggtjenester med vår takstmann, arkitekt og byggmester.

Denne allsidige kompetansen gir deg trygghet når du ber oss om en tjeneste.

KOMPETANSE

 • Takstmann

  Vår takstmann er sertifisert og godkjent gjennom NTF/Norsk takst og DNV.

  Vi tilbyr takst av eiendom, tomt og bolig. Dette brukes ofte i forbindelse med kjøp, salg, skade, reklamasjon og refinansiering.

 • Arkitekt

  De siste årene har vår arkitekt tegnet eneboliger, leilighets-blokk, tilbygg, påbygg, vinterstuer, garasjer.

  Utarbeider alt innen byggesøknad.

 • Byggmester

  Vår byggmester fikk mesterbrevet i 1989 og har lang erfaring innen byggebransjen.

Taksttjenester og byggtjenester

Vi har kontor i Sandnes og vi tilbyr våre tjenester i hele Rogaland

Jæren
Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time/Bryne, Gjesdal og Hå.

Ryfylke∗
Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.

Haugalandet∗
Haugesund, Tysvær, Utsira, Karmøy og Bokn.

Dalane∗
Bjerkreim, Egersund, Lund og Sokndal.

Vi tilbyr våre tjenester også i
 Vest-Agder∗

Ved oppdrag til disse områdene vil det ofte påregnes noe kjørekostnader.

Hvem bruker våre taksttjenester

Privatpersoner og firma

I forbindelse med salg av bolig er ofte Tilstandsrapport bolig, Tilstandsrapport våtrom, Boligsalgsrapport, Arealmåling eller Verditakst mest aktuelt.

Ved kjøpt av ny bolig anbefaler vi deg å ha takstmann med på Overtakelsesbefaring og Ettårsbefaring.

Er du være uheldig å oppdager noe som ikke er som det skal være, har du gjerne behov for en Reklamasjonsrapport eller Skaderapport.

Boligbyggelag

Arealoppmåling og Vedlikeholdsplaner

Meglere

I forbindelse med eiendomsformidling er det Tilstandsrapport bolig, Tilstandsrapport våtrom, Boligsalgsrapport eller Arealmåling som oftest blir brukt.

Finansinstitusjoner

Banker og finansinstitusjoner ber oss om Verditakst

Forsikringsselskap

Skaderapport, Arealoppmåling, Verditakst, Skjønn

Advokater

I tvistesaker er det ofte Arealoppmåling, Verditakst, Skaderapport, Reklamasjonsrapport som blir etterspurt.

Vi får også spesifikke oppdrag for å gi faglig vurdering og dokumentasjon.

Hvem bruker våre byggtjenester

Privatpersoner, utleiefirma og eiendomsutviklere

Trenger du tegninger over bolig/bygninger på eiendommen, kan vi utarbeide dette. Når det gjelder rehabilitering, oppgradering, påbygg og tilbygg kan vi komme med gode råd, ideer og anbefalinger.

Ved ønske om godkjenning av leilighet går vi gjennom leiligheten og ser hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres etter krav i tekniske forskrifter.

Har du tomt, så hjelper vi deg med hus-ide og ferdigstilte tegninger.

Når boligen blir for liten utarbeider vi plantegninger, snitt, fasade, kart og perspektiv i 3D for tilbygg, påbygg, takløft o.l.

 Vi ordner også med byggesøknad og dispensasjonssøknad.

For mindre prosjekt kan du selv være ansvarlig søker og vi ferdigstiller alle nødvendige søknadspapirer.

Byggmestere og byggefirma

Vi tar gjerne befaring sammen med byggefirma og kunde for å finne de optimale løsningene for byggeprosjektet.

Vi utarbeider plan, snitt og fasadetegninger, kart, byggesøknad og dispensasjonssøknad etter behov.

Forsikringsselskap

Prosjektledelse i forhold til gjennomføring av byggeprosjekt etter skade. Byggesøknad etter behov i henhold til krav i tekniske forskrifter.

Vi utarbeider tegninger etter skade og brann.

Organiserer gjenoppføring etter skade/brann.

error: Content is protected !!