Vi hjelper deg med tegninger og byggesøknad.

Vi hjelper deg med vedlikeholdsplaner som går over flere år slik at du kan ta det viktigste først, men samtidig ha oversikt over vedlikeholdsbehovet.

Vår arkitekt og byggmester utfører prosjektarbeid og andre byggtjenester